اعلام نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سروستان، کوار و خرامه

در حوزه انتخابیه کوار، سروستان و خرامه جمع آرای صحیح ۸۰۴۳۴ رای بود

در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه سروستان، کوار و خرامه می رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در حوزه انتخابیه سروستان، خرامه و کوار برگزار شد که جمع آرای صحیح ۸۰۴۳۴ بود و اشخاص زیر به ترتیب:

۱ – آقای غلامرضا توکل شوریجه دارای ۲۰۶۵۶ رأی

۲ – آقای داریوش اسمعیلی دارای ۱۵۰۲۴ رأی

۳ – آقای عبدالعلی رحیمی مظفری دارای ۱۴۸۷۷ رأی

۴ – آقای سجاد زارع طسوجی دارای ۱۴۸۵۴ رأی

۵ – آقای سیدنصراله حسینی دارای ۵۷۰۳ رأی

۶ – آقای امیر قائدی دارای ۳۲۸۹ رأی

۷ – آقای احمد دهقان دارای ۳۰۸۹ رأی

۸ – آقای مهدی ابوالحسن بیگی دارای ۱۲۰۷ رأی

۹ – آقای مسعود علیائی دارای ۹۶۳ رأی

۱۰ – آقای امین شیبانی عبدالیوسفی دارای ۳۷۰ رأی

۱۱ – آقای مسعود زارع دارای ۲۱۰ رأی

۱۲ – خانم فاطمه ایزدی دارای ۸۷ رأی

۱۳ – خانم لیلا جعفری بورکی دارای ۳۳ رائ

۱۴ – آقای عباس هوشیار اکبرآبادی دارای ۲۳ رأی

۱۵ – آقای سجاد داورپناه دارای ۲۱ رأی

۱۶ – آقای علی کشاورزی دارای ۱۴ رأی

۱۷ – آقای مهدی هاشمی اکبرآبادی دارای ۱۰ رأی

۱۸ – آقای صادق رسائیان دارای ۴ رأی می باشند.

خبر: حسین مقدس