غلامرضا تختی، مارادونا و حالا حسن یزدانی

در روز انتخابی تیم‌ملی کشتی آزاد هواداران حسن یزدانی روی تشک ریختند تا با قهرمان‌شان عکس یادگاری بگیرند. ۱/ غلامرضاتختی و مارادونا یک شباهت شگفت انگیز به هم دارند؛بعد رفتن هر دو ،ملت هایشان مرتب در جستجوی نسخه نوظور این دو بودند.در آرژانتین سرانجام مسی به نزدیکی های دن دیگو رسید.در ایران اینک حسن یزدانی […]

در روز انتخابی تیم‌ملی کشتی آزاد هواداران حسن یزدانی روی تشک ریختند تا با قهرمان‌شان عکس یادگاری بگیرند.

۱/ غلامرضاتختی و مارادونا یک شباهت شگفت انگیز به هم دارند؛بعد رفتن هر دو ،ملت هایشان مرتب در جستجوی نسخه نوظور این دو بودند.در آرژانتین سرانجام مسی به نزدیکی های دن دیگو رسید.در ایران اینک حسن یزدانی
از جنس کشتی گرفته تا هیبت مردانه و مردمی و مهمتر از همه،یک تواضع بی غش.چه زمانی یک ورزشگاه برای لمس اسطوره زنده اش اینچنین به وسط تشک آمد؟

۲/پیشتر بارها از به هم خوردن نظم ورزشگاه ها به هنگامه حضور تختی گفته اند و نوشته اند.
فارغ از خطراتش و منهای هر اتفاقی که ممکن بود به واسطه خیل پرشور جمعیت برای پهلوان حادث شود، اتفاق امروز نشان داد، حسن یزدانی، از راه درست وارد قلب ها شده است.به شخصه زاویه دارم با فرد پرستی، اسطوره سازی و این دست از رفتار که یکی را تا قله عرش،بالا می برند،اما باور کنید،جنس این پسر متفاوت است.

۳/نه قرار است مارادونای دومی بیاید ونه تختی دیگری.اما مسی بی تردید نزدیک ترین ورژن ممکن به اسطوره ابدی آرژانتینی ها شد و در اینجا حسن یزدانی بی رحمانه درون و بیرون گود،قلب ربایی کرد و می کند.
یک ورزشگاه تماشاگر ،از خود بیخود شد تا دستش برسد به نزدیک ترین #کشتی_گیر تاریخ ایران به غلامرضای افسانه ای.
او یک ورزشگاه را بهم زد چون دنبال نمایش و شواف نبود و نیست.
هزاران هزار خودی و نخودی به او چسبیدند تا بلکه بالا بیایند اما پهلوان تا امروز خودش را به احدی نچسباند که شاید فکر فردا روز بازنشستگی اش باشد.
کاش حسن یزدانی همیشه همینی بماند که امروز می بینیم.
او خودِخودِ فروتنی در عین قدرت است که با دوبنده آمده و دل ها را به خود بند کرد.
مرسی که هستی .مرسی که دقیقا همینی هستی که همانی.
نه تزویر نه غرور نه شواف و نه نمایش مضحک مثلا مردمی بودن.
بعد تختی هیچکس اینچنین خودش را در هیبت مردانه غلامرضا به مردم ایران نزدیک نکرد.

۴/آنقدر به هم شبیهند که نگران فرجام مشترک شان بیرون زمینم.جامعه اولی را به دست خودش کشت . باشد که جامعه امروز آن بی معرفتی را در حق این یکی تکرار نکند.مثل است که جامعه اسطوره هایش را می خورد.مثل است و ما مثل را خوب زندگی می کنیم.