قلع وقمع مستحدثات غیر مجاز در اراضی کشاورزی کوار

مدیر جهاد کشاورزی کوار از اجرای تبصره ۲ ماده 10 قانون حفظ کاربری در کوار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای سپیدار، عبدالرسول جوکار گفت: با دستور قضایی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و با همکاری فرماندهی انتظامی، قلع و قمع ۱۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی منطقه شاه بهرامی در مساحت حدود ۲۵ هکتار انجام شد.

جوکار افزود: هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری از جهاد کشاورزی می باشد.

وی به بهره برداران بخش کشاورزی توصیه کرد قبل از هر گونه اقدامی از جمله خرید زمین و ایجاد مستحدثات جدید با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی  از وضعیت زمین و امکان اخذ مجوز تغییر کاربری اطلاع حاصل نمایند تا از اتلاف سرمایه های آنان جلوگیری به عمل آید.

خبرنگار: حسین مقدس