قهرمان بدنسازی ایران واکنش تندی به شکست سجاد غریبی نشان داد.

 تا همین جا باعث خنده شدی!/عکس قهرمان بدنسازی ایران واکنش تندی به شکست سجاد غریبی نشان داد.   هادی چوپان، بدنساز ایرانی که سابقه کسب مقام سومی در مسترالمپیا را دارد به شکست سجاد غریبی و حواشی او واکنش نشان داد. او از این ورزشکار خبرساز که در ماه‌های گذشته حاشیه‌های زیادی داشته درخواست کرد […]

 تا همین جا باعث خنده شدی!/عکس

قهرمان بدنسازی ایران واکنش تندی به شکست سجاد غریبی نشان داد.

 

هادی چوپان، بدنساز ایرانی که سابقه کسب مقام سومی در مسترالمپیا را دارد به شکست سجاد غریبی و حواشی او واکنش نشان داد.

او از این ورزشکار خبرساز که در ماه‌های گذشته حاشیه‌های زیادی داشته درخواست کرد به کشور برگردد و بیش از این به ورزش لطمه نزن