کلیپ تصویری عزادارای دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی در جوار حرم امامزاده ابوالقاسم(ع) شهرستان کوار

خبر و تصویر: حسین مقدس  

خبر و تصویر: حسین مقدس