پیش بینی کشت ۳۰۰۰ هکتار ذرت علوفه ای در شهرستان کوار

تاکنون 1200 هکتار از اراضی شهرستان به کشت ذرت علوفه ای و دانه ای اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای سپیدار، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار از شروع کشت ذرت علوفه ای و دانه ای در شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود بیش از ۳۰۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت ذرت علوفه ای و دانه ای اختصاص یابد .
به گفته جوکار: متوسط تولید ذرت علوفه ای در شهرستان بیش از ۵۵ تن در هکتار می باشد که تاکنون ۱۲۰۰ هکتار کشت شده است که بیشترین ارقام مورد استفاده در شهرستان ارقام ۷۰۳, ۷۰۴ ، مای و ال جی می باشد .
قابل ذکر است که شهرستان کوار یکی از قطب های اصلی دامپروری استان است که کشت ذرت علوفه ای برای تامین علوفه مورد نیاز واحدهای دامی آن، از اهمیت خاصی برخوردار است.

خبر: حسین مقدس